PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÝCVIK přes rezervační systém

 • Zájemci o výcvik se mohou hlásit na lekci nejdříve 30 dnů dopředu a nejpozději 22 hodin před začátkem akce, není-li „deadline“ pro zadání docházky stanoven u konkrétní akce jinak. Pro přihlašování využívejte online registrační systém. Pokud nemáte přístup na internet, domluvte se s jednou z instruktorek telefonicky.
 • Pozdější přihlášení je možné pouze telefonicky/sms u instruktorky, která danou lekci vede. 
 • V rozvrhu klikněte na lekci, které se chcete zúčastnit – otevře se vám nové okno, ve kterém uvidíte další detaily; klikněte na „Nová Rezervace“.  Pokud nechcete připsat žádnou poznámku (např. že se vám fena hárá, nebo že přijdete až v x hodin, nebo že musíte odejít o x minut dříve atd.) klikněte na „Vytvořte Rezervace.
 • Pokud máte více psů (máte jejich jména uvedena ve vašem profilu), napište do poznámky jednoznačně se kterým psem budete cvičit nebo využijte v přihlašovacím formuláři funkci k tomu určenou. Pokud chcete během jednoho výcviku cvičit se dvěma či více psy zároveň, je třeba udělat rezervaci pro každého psa zvlášť! 
 • Pokud je již na dané lekci plno, můžete se „Přidat na čekací listinu“. Pokud se někdo z dříve přihlášených odhlásí, systém vás automaticky zařadí mezi přihlášené. Instruktorka také může dle svého uvážení navýšit limit cvičících týmů (a zpravidla tím prodloužit lekci) a tímto se můžete také přesunout z čekací listiny na seznam přihlášených účastníků. O přesunu z čekací listiny na seznam přihlášených budete vždy informováni automatickým e-mailem.
Které lekce mám rezervované?
 • Lekce, které máte rezervované se vám přehledně zobrazí, pokud kliknete v kalendáři na „Agenda“ (vedle ikonek pro změnu zobrazení kalendáře).
 • Poznáte to také, že dny, kde máte rezervaci, se vám zobrazují jinou barvou (červeně).
 • U konkrétních lekcí je navíc symbol +
Odhlášení z výcviku, rušení a změny rezervací:
 • Z organizačních důvodů je možné zrušit či změnit svou rezervaci nejpozději 22 hodin před začátkem akce, není-li „deadline“ stanoven u konkrétní akce jinak. V tomto časovéme limitu se neúčtuje žádný stornopoplatek.
 • Máte-li již provedenou rezervaci a chcete ji před stanoveným časovým limitem zrušit (více jak 22 hodin do začátku), klikněte v rozvrhu na danou lekci, u které chcete svou rezervaci zrušit. Na konci řádku s vaší rezervací (vaším jménem) klikněte na ikonku pro úpravu a klikněte na „Smazat Rezervace“. Chcete-li tam dopsat/smazat poznámku atp., tak to učiňte a klikněte na „Změnit Rezervace“ a změna se provede.
 • Rezervaci nelze v systému zrušit, pokud do začátku akce zbývá méně jak 22 hodin. V tomto případě je možné odhlástit se pouze SMSkou nebo telefonicky u instruktorky, která danou lekci vede. Za zrušení rezervace se v tomto případě účtuje stornopoplatek, který je 50 % z ceny za lekci. Ve vyjímečných případech vám stornopoplatek nemusí být účtován - záleží, jakou výmluvu si vymyslíte ;-) a zda-li se výmluvy nebudou opakovat podezřele často. 
 • Pokud se výcviku nezúčastníte ani se předem neomluvíte, bude to bráno tak, jako kdyby jste se výcvikové lekce zúčastnili.
Změny ve výcviku, zrušení lekce instruktorem (např. kvůli počasí):
 • O případných změnách (úprava začátku lekce anebo zrušení výcviku) budou informováni pouze ti, kteří jsou na danou lekci přihlášeni (mají rezervaci) a to prostřednictvím SMS.

Podmínky pro účast na výcviku:

 1. Agresivní pes musí být po celou dobu, kdy necvičí, držen na vodítku a případně mít náhubek.
 2. Doporučujeme dostatečnou zásobu pamlsků a hraček, vodu pro psa a krátké vodítko.
 3. Psovod udržuje pořádek na cvičišti i v jeho okolí – neodhazuje odpadky a uklízí hromádky po svém psovi.
 4. Ve vlastním zájmu choďte včas - trénink nebude prodloužen o váš pozdější příchod.
 5. Psovod dodržuje při výcviku pokyny instruktora. Aktivně se podílí na přípravě agility překážek (nebo jiných pomůcek) pro výcvik. Sleduje průběh lekce a je včas připraven ke cvičení, aby se předcházelo zbytečným časovým prodlevám. Sleduje průběh výcviku a je-li třeba, pomáhá s úpravou agility překážek.
 6. Je zakázáno cvičit na překážkách bez svolení instruktora.
 7. Háravé feny nejsou z výcviku zcela vyloučeny, ale majitel musí o této skutečnosti předem informovat instruktorku (např. napsat poznámku při rezervaci lekce). Instruktorka rozhodne, zda se majitel s háravou fenou může zúčastnit s ohledem na složení přihlášených psů u konkrétní lekce, případně se může domluvit na individuálním výcviku. Na cvičišti se musí majitel háravé feny chovat maximálně ohleduplně vůči majitelům se psy - držet fenu stranou, pokusit se zabránit přímému kontaktu s přítomnými psy a pokud možno i jejímu venčení v prostoru cvičiště.
 8. Jakékoliv porušení pravidel může být důvodem k vyloučení z výcviku, stejně jako hrubé zacházení se psem včetně neopodstatněného používání sprostých slov a nadávek.
 9. Každý psovod plně zodpovídá za škody způsobené svým psem.

OSTATNÍ AKTIVITY

Mimo výcvikové lekce organizujeme občas (nebo organizují ostatní lidé, kteří u nás cvičí) např. i společné výlety, klubové závody, bowlingový turnaj, vánoční večírek atd. Tyto lekce se v kalendáři rezervačního systému také mohou objevit, ale zpravidla jsou vypisovány v uzavřené facebookové skupině, ke které se můžete také přidat:

https://www.facebook.com/groups/577808672278484/

Závodní činnost, účast na akcích pořádaných jinými kluby
 1. Účast na závodech a externích akcích je dobrovolná.
 2. Pokud se psovod chce zúčastňovat závodů anebo externích akcí (tréninky, semináře, tábory…), bude fajn, když tuto skutečnost oznámí instruktorovi; zpravidla se domlouváme na společné (hromadné) účasti i spolujízdě na určité akce.
 3. Zájemcům budou poskytnuty informace a rady pro účast na těchto akcích.
 4. Cvičící týmy mohou na závodech reprezentovat Agility klub Rožnov pod Radhoštěm.
 5. Instruktoři budou zájemce pravidelně informovat o zajímavých externích aktivitách, zpravidla prostřednictvím facebookové skupiny.