OBEDIENCE

OBEDIENCE

Obedience je u nás poměrně mladý sport. Jedná se vpodstatě o poslušnost, je zde však kladem velký důraz na přesnost a radostný projev.

Zkušebním řádem jsou přesně definovány požadavky na provádění jednotlivých cviků. Pravidelně se pořádají zkoušky a závody, včetně těch nejvyšších (MR, MS). Můžete si klást stále vyšší cíle a dovednosti svého psíka pak na závodech prezentovat.

Oficiální stránky klubu obedience

Pokud se nechcete věnovat přímo tomuto sportu, ale přesto byste rádi prověřili zvládnutí cviků poslušnosti, můžete se pokusit o složení některých základních zkoušek - např. ZZO či ZOP.

VIDEA - jak vypadá obedience
PŘEHLED JEDNTOLIVÝCH CVIKŮ

TŘÍDA OB-Z
1. Odložení vleže ve skupině, 1 min, psovod v dohledu
2. Chůze u nohy
3. Odložení do lehu za chůze
4. Přivolání
5. Odložení do sedu za chůze
6. Vyslání do čtverce
7. Držení aportovací činky
8. Ovladatelnost na dálku
9. Skok přes překážku
10. Všeobecný dojem

TŘÍDA OB1
1. Odložení vleže ve skupině, 2 min, psovod v úkrytu
2. Chůze u nohy
3. Odložení do stoje za chůze
4. Přivolání
5. Odložení do sedu za chůze
6. Vyslání do čtverce
7. Aport
8. Ovladatelnost na dálku
9. Skok přes překážku
10. Všeobecný dojem

TŘÍDA OB2
1. Odložení vsedě ve skupině, 1 min, psovod v dohledu
2. Chůze u nohy
3. Odložení do stoje a do sedu za chůze
4. Přivolání se zastavením
5. Vyslání do čtverce
6. Směrový aport
7. Pachové rozlišování
8. Ovladatelnost na dálku
9. Aport se skokem přes překážku
10. Všeobecný dojem

TŘÍDA OB3
1. Odložení vsedě ve skupině, 2 min, psovod v úkrytu
2. Odložení vleže ve skupině, 4 min, psovod v úkrytu
3. Chůze u nohy
4. Odložení za pochodu – stůj, sedni, lehni
5. Přivolání
6. Vyslání do čtverce
7. Směrový aport
8. Aport přes překážku
9. Pachové rozlišování
10. Ovladatelnost na dálku

celý zkušební řád