15.09.2012 :: Story splnil zkoušku vloh v pasení

15.09.2012 12:36

V sobotu 15. září jsme se vypravili v hojném počtu na Slovensko. V Turanech probíhaly zkoušky v pasení, rozhodčím byl pan Miroslav Koško a k vidění byla plemena CS i TS na různé úrovni. Přiznám se, když jsem viděla výkony pokročilých začala jsem pochybovat o tom, jestli se jednoho dne dostaneme na tak skvělou úroveň. Celý den bylo možno sledovat pasení jiných účastníků, nevyjímaje AUO, občas jsme nechali psi proběhnout kolem Váhu s úžasnou scenérií Malé i Velké Fatry v dálce. Poobědvali jsme výborný guláš s výborným chlebem. Byla jsem moc ráda, že se kamarádům, s kterými paseme na Vsetíně daří a všem jsem to moc přála. Naoplátku zase oni podpořili v nervozitě nás začínající, kteří se nahlásili na vlohovky. Naštěstí pan rozhodčí sáhl po variantě košár a ke konci dne jsme mu mohli předvést náš zájem o ovečky kolem košáru. Dostali jsme pochvalu za poslušnost a získali razítko splněné zkoušky vloh.

Iva a Story
(článek byl bez souhlasu autorky odcizen z jejích webových stránek :-)

—————

Zpět